Vår Fadder, den Hellige Abune Dionysius, oppnevner våre barn som er født, utdannet og lært til å bli diakoner.

Vår Fadder, den Hellige Abune Dionysius, Erkebiskop av Øst-Gojjam samt de tyske og omkringliggende bispedømmer, vil formeltsett gi prestedømmet til våre barn som er født, utdannet og lært seg til å bli diakoner. Dette med velvilje fra erkebiskopen i vårt bispedømme, Hans Hellighet Abune Elias.
Seremonien finner sted i vår menighet i morgen søndag 18. februar fra kl. 06:00
Menighetsrådet inviterer alle troende i Oslo og omegn til å være med!