Nyheter

Den årlige feiringen av Abraham og Den hellige treenighet!

Den 7. juli gikk Gud inn i Abrahams hus og kunngjorde at hans kone Sara skulle føde Isak, uttrykte deres godhet og kjærlighet, velsignet Abraham og fortalte ham om hans fremtidige liv. 1 Mosebok 18:1-10.
Festen for den hellige treenighet feires årlig av den etiopisk ortodokse Tewahedo kirke.

De hellige apostler Peter og Paulus

Hvert år i den etiopisk-ortodokse tewahedo-kirke feires 12. juli (ሐምሌ 5 ቀን) på den ene siden som dagen for avslutning av fastetiden, som begynner etter 2. pinsedag og som er oppnevnt etter apostlene, og på den andre siden minnestund for de hellige Peter og Paulus som kjempet den gode kristne kampen og ledd martyrdøden. Selv om disse to apostler døde til forskjellig tid, feires minnedagen for de to apostler på samme dag.

Pinse

Etter vår Herre Jesu Kristi himmelfart, samlet Jomfru Maria, de 12 disiplene, de 72 apostlene og de 36 hellige seg i Jerusalem for bønn. På Kristi himmelfarts dag minnet Jesus til disiplene «Og se, jeg sender over dere det som min Far har lovet. Men dere skal bli i byen til dere blir utrustet med kraft fra det høye.»» (Lukas 24:49).

Årlig høytid av erkeengel Michael

I den etiopisk-ortodokse Tewahdo kirke feires dagen i dag 19. juni 2024 til minne for at erkeengel den helllige Michael reddet Afomia fra Satans hender. Den hellige Mikael er en engel med stor gunst i nærvær av den høyeste Gud og englene, som alltid ber foran Guds trone for menneskehetens skyld og alt som er best for dem.
«Herrens engel slår leir rundt dem som frykter ham. Han frir dem ut.» Sal 34:8

Det årlige sommeravslutningsprogrammet for søndagsskolen samt foreldrenes og voksne bekjentskapsseremoni

Det årlige sommeravslutningsprogrammet for søndagsskolen samt foreldrenes og voksne bekjentskapsseremoni ble avholdt lørdag 15. juni 2024 fra kl. 12.00 på Lambertsetter stadion, Glimmerveien 44, 1155 Oslo.
«For denne verdens barn ordner seg klokere med hverandre enn lysets barn gjør.» Lukas 16:8

Kristi himmelfartsdag i Etiopisk kalender

Kristi himmelfartsdag feires 40 dager etter påske. Feiring av årets Kristi himmelfartsdag blir torsdag den 13. juni 2024. Jesus viste seg til disiplene ved flere anledninger etter oppstandelsen. I denne perioden var han sammen med dem, fortalte dem om Guds rike og gav dem utallige bevis. «Etter å ha lidd døden sto han levende fram for dem med mange klare bevis på at han levde: I førti dager viste han seg for dem og talte om det som hører Guds rike til.» Apostlenes gjerninger 1:3.

Diakon Gorgorios holder sine siste foredrag for ortodokse ungdommer i dag 01. juni fra kl. 16 og i morgen etter Gudstjeneste

Diakon Gorgorios holder siste foredrag for ortodokse ungdommer i dag 01. juni fra kl. 16 og i morgen etter Gudstjeneste.
Menighetsrådet inviterer alle troende til å delta!

Etiopisk ortodokse tewahedo ungdomens konferanse

Diakon Gorgorios Dejene, fra Denver Colorado, USA, som er kjent for sitt arbeid med ortodokse tewahedo barn og ungdommer skal holde koferanse og fordrag til tilsvarende grupper i vår kirke f.o.m. 24. mai og t.o.m. 26. mai 2024.

Dageme Tensae- første søndag etter Etiopisk påske

Vår Herre Jesus Kristus viste seg til disiplene for andre gang etter oppstandelsen på første søndag kveld etter påsken. «Åtte dager senere var disiplene igjen samlet, og Tomas var sammen med dem. Da kom Jesus mens dørene var lukket. Han sto midt iblant dem og sa: «Fred være med. dere.»» (Johannes 20:26).
«Der sol går opp og sol går ned, skal Herrens navn være lovet. Herren er opphøyd over alle folkeslag» Sal 113:3

Fødselsdagen av Vår frue den hellige Jomfru Maria feiret med stor seremoni vår kirke

Fødselsdagen av Vår frue den hellige Jomfru Maria feiret med stor seremoni i vår kirke torsad 09. mai 2024 med tilstedeværelse av invitert prester, kirkelige sanger og predikant fra Etiopia, Norge og Europa.

Facebook

Medlemskap

Innmeldingsskjema

Medlemskontingent og pengebidrag

Bankkonto nummer፡ 1503 622 909

111030

Fast giver

For fast givere som vil inngå avtalegiro via bank eller Vipps

Minside for enkel selvbetjening

Om oss

Den Etiopisk Ortodokse Tewahdo Kirke, Mahidere Sebehat Kidist Lideta Le-Mariam Kirke i Oslo

Den Etiopisk Ortodokse Tewahdo Kirke, Mahidere Sebehat Kidist Lideta Le-Mariam Kirke i Oslo ble stiftet 15. Mars 2015. Dette med tilstedeværelse og velsignelse av daværende erkebiskop av bispedømmet, Abune Enthos.  Et år etterpå har erkebiskopen bidratt med å legge til paktens ark av erkeengel Gabriel og gjør kirken til å bestå med både Lideta le-Mariam og erkeengel Gabriel. Da kirken ble grunnlagt var medlemstallet 19 men nå viser det seg til at registrerte medlemmer overstiger 200.

Bilde፦ Biskop Abune entos ved etablering av kirken 

Kontakt oss

  • Tel: +47 462 21 386
  • Epost: post@lidetalemariam.no
  • Postadresse: Jerikoveiene 93A, 1052 Oslo
  • Besøkadresse: Caspar Storms vei 12, 0664 Oslo
  • Org.nr. 915 237 118
  • Bank Account: 1503 622 9095
  • Vipps: 111030

Send melding