Den hellige Abune Dionysius, erkebiskop av Øst-Gojjam, Tyskland og det omkringliggende bispedømmet, oppnevnet deakonal status til fire barn!

Hans Hellighet Abune Dionysius, erkebiskop av Øst-Gojjam samt de tyske og omkringliggende bispedømmer, oppnvnet 4 disipler til å bli deakon i dag 18. februar 2023. Dette med velvilje fra erkebiskopen i vårt bispedømme, Hans Hellighet Abune Elias.

De fire deakoner hadde fulgt deres eksemplariske studier og fullførte nødvendige opplæring. Erkebiskopen instruerte deakonene om å tjene den etiopisk-ortodokse tewahedokirken rundt om i verden i fremtiden med integritet og kunnskap.

Lignende nyheter er tilgjengelig via følgende lenker