Fastetiden oppnevnt etter Nineve folk!

Profeten Jona ble sendt av Gud til folket i Nineve for å levere budskap om å vende seg fra synd. Jona 1-4
I følge av dette ble folket i Ninive vendte til slutt fra sine onde og syndige vei. Da Gud så folket vende om fra sin ondskap, og da han så at de bad om frelse, endret Gud tanken om forbannelsen og det Han hadde tenkt å gjøre med Nineve. Dermed ble byen spart fra ødeleggelse, og alle folkene ble berget!
I den etiopisk ortodokse kirke tro, faster vi til minne av dette og Guds nåde i 3 dager, to uker i forveien av hoved faste tiden før påske. Årets fastetid av Nineve går f.o.m. 26. februar t.o.m. 28. februar 2024.

Hans Hellighet Abune Dionysius, oppnvnet 4 disipler til å bli deakon

Den hellige Abune Dionysius, erkebiskop av Øst-Gojjam, Tyskland og det omkringliggende bispedømmet, oppnevnet deakonal status til fire barn i dag 18. februar 2023.

Vår Fadder, den Hellige Abune Dionysius, oppnevner våre barn som er født, utdannet og lært til å bli diakoner.

Vår Fadder, den Hellige Abune Dionysius, Erkebiskop av Øst-Gojjam samt de tyske og omkringliggende bispedømmer, vil formeltsett gi prestedømmet til våre barn som er født, utdannet og lært seg til å bli diakoner. Dette med velvilje fra erkebiskopen i vårt bispedømme, Hans Hellighet Abune Elias.
Seremonien finner sted i vår menighet i morgen søndag 18. februar fra kl. 06:00
Menighetsrådet inviterer alle troende i Oslo og omegn til å være med!