Etiopisk ortodokse tewahedo ungdomens konferanse

Diakon Gorgorios Dejene, fra Denver Colorado, USA, som er kjent for sitt arbeid med ortodokse tewahedo barn og ungdommer skal holde koferanse og fordrag til ortodokse tewahdo ungdommer til tilsvarende grupper i vår kirke f.o.m. 24. mai og t.o.m. 26. mai 2024.

I programmet skal Predikant Nekiatibeb Kefyalew fra Etiopia også være tilstede for å holde preken og svarer på evt. spørsmål som kan oppstå rundt om ortodokse tewahedo troskap blant ungdommmer.

For første gang ble programmet utviklet med utgangspunkt i problemene og løsningene til unge ortodokse kristne over hele Norge. Dette spesielt med utvikling av barn og ungdom i riktig Orthodox Tewahdo spirituell retning.

Menightesrådet motiverer med dette alle ortodokse tewahedo ungdommer rundt om i Norge om å delta aktivt i arrangemenetet.

Planen er å sette søkelys på barn og ungdom som tilhører den Ortodokse Tewahdo kirke i Norge. For de som ønsker å delta og få mer info, kan menighetens søndgsskole kontaktes!

Fredag
18:00 – 18:30 Velkomstseremoni
18:30 – 19:00 Bøn og åpningseremoni
19:00 – 19:15 kirkesanger og kor
19:15 – 20:00 Dagenstema av deakon Gorgorios
20:15 – 20:20 kirkesanger og kor
20:20 – 20:30 Bønn og avsluttning for dagen
20:30 – Bvertning og kveldslunsj

Lørdag
07:30 – 08:30 Bønn
08:30 – 11:30 Frokost
11:30 – 12:00 Bøn og åpning
12:00 – 12:15 kirkesanger og kor
12:15 – 13:00 Dagenstema av deakon Gorgorios
13:00 – 13:30 Pause
13:30 – 14:30 Spørsmål og svar med megabi addis Nekiatibeb Kefyalew
14:30 – 15:00 kirkesanger og kor
15:00 – 17:00 lunsj
17:00 – 18: 00 Spørsmål og svar med megabi addis Nekiatibeb Kefyalew og dekon Gorgorios
18:00 – 18:30 kirkesanger og kor
18:30 – 20:30 Bevretning og kveldslunsj

Søndag
06:30 – 11:00 Gudstjeneste
11:00 – 12:00 Dagenstema med med megabi addis Nekiatibeb Kefyalew og dekon Gorgorios
12:00 – 13:00 Lunsj og avsluttningsseremoni

Dageme Tensae- første søndag etter Etiopisk påske

Vår Herre Jesus Kristus viste seg til disiplene for andre gang etter oppstandelsen på første søndag kveld etter påsken. «Åtte dager senere var disiplene igjen samlet, og Tomas var sammen med dem. Da kom Jesus mens dørene var lukket. Han sto midt iblant dem og sa: «Fred være med. dere.»» (Johannes 20:26). Dagen feires i den Etiopisk ortodokse tewahedo kirke på nesten lik linje som påske dag.

Fødselsdagen av Vår frue den hellige Jomfru Maria feiret med stor seremoni vår kirke

Fødselsdagen av Vår frue den hellige Jomfru Maria feiret med stor seremoni i vår kirke torsad 09. mai 2024 med tilstedeværelse av invitert prester, kirkelige sanger og predikant fra Etiopia, Norge og Europa.

Feiring av årets fødselsdag av Vår frue den hellige Jomfru Maria

Fødselsdagen av Vår frue den hellige Jomfru Maria feires kommende torsdag 09. mai 2024. Dette med tilstedeværelse av invitert prester, kirkelige sanger og predikant fra Etiopia, Norge og Europa. Seremonien begynner fra aften onsdag 08. mai kl. 20:00 med preken av kjent predikant fra Etiopia, Megabi addis Nekeatibeb Kefyalew.

Menighetsrådet inviterer alle troende velkommen!

Oppstandelse av vår Herre Jesus Kristus

«Kristus er oppstanden! Ja, han er sannelig oppstanden!» Dette er den tradisjonelle kristne påskehilsen som varer fra Påskemorgen gjennom pinse. Denne hilsenen er aktuelle for alle kristne, uansett språk. Påskebudskapet er virkelig et herlig budskap! Først tilgivelse og rettferdiggjørelse og så frihet fra kjødet, synden og satan! Høyt lovet være Gud og vår kjære Herre Jesus Kristus!

Men daværende yppersteprester og fariseere valgte å bruke løgn for å skjule og fornekte oppstandelsen i stedet for å angre på deres ondskap handling. Matt 28:11

Høytiden feiret ved vår kirke med stor seremoni.

Dagen lørdag før oppstandelsen

I dag hviler Jesus i graven. Lørdagen før oppstandelsen er en tid for refleksjon, forberedelse og forventning – en stille stund før den store gleden ved Jesu oppstandelse på påskedag.

Årets oppstandelsen seremoni skal feires f.o.m. Etiopisk påskeaften lørdag 04. mai kl. 20:00 og ut over natten med kirke sanger, ritualer, godstjeneste og oppstandelsens seremoni. Kirken skal være åpent t.o.m. søndag 05. mai 2024 kl. 06:00.

Menighetsrådet inviterer alle troende til å være med!

Langfredag 5. dag i stille uken (korsfestelsen)

«Fredagen/korsfestelsen» heter Langfredag på norsk. Langfredag markerer i kristen tradisjon dagen da Jesus Kristus døde på korset. Smerten Jesus gjennomgikk var enorm. Han ble pisket og korsfestet. Som apostelen Paulus skrev i sitt første brev til Korinterne (1 Kor 1-18), hadde de kjent hvem han var, så burde de ikke ha gjort noe slikt mot ham. Men i det, Vår Herre Jesus Kristus som en inkarnasjon av Gud og den Messias som omtales i det gamle testamente, bygger bro mellom den hellige Gud og syndige mennesker ved å bli straffet for våre synder og helbredet oss. (Mattew 27:35). Folk samler seg i kirken i denne fredagen til minne for Jesus sin lidelse for våre synder.
Vår kirke er åpent i hele dag fredag 03. mai 2024 fra kl. 07:00.
Menighetsrådet inviterer alle troende velkommen!

«Tselote hamus» torsdagens bønn (Skjærtorsdag)

«Tselote hamus» betyr «tosdagens bønn» på norsk. Det er dagen på Skjærtorsdag i Etiopisk kalender. «Tselote hamus» er den kristne feiringen av Jesu siste måltid med disiplene før korsfestelsen, og dermed innføringen av nattverden Luk. 22, 14-20. På denne dagen vasket vår Herre disippelens føtter med ydmykhet. Johannes 13:4-17. Dette for å lære oss om å bry oss mot hverandre med hoflighet.
Vi feirer høytiden på torsdag 02. mai 2024 i vår kirke på (Caspar Storms vei 12, 0664 Oslo) fra kl. 08:00. Gudstjenesten begynner kl. 12:00.

Menighetsrådet inviterer alle troende velkommen!