Den stille uken

Den stille uken er navnet til fastetidens siste uke, uken mellom Palmesøndag og Påskedag. Årets stille uke faller i uke-18 i den Etiopisk kalender.

Den stille uken er høytidelige markeringen av Jesus sin lidelse og død. I den kristne kirke tradisjonen blir denne perioden skildret som en sørgehøytid med tilsvarende sang, andakt og preg av fastetidens enkle liturgi. I den stille uken finner vi viktige dager som Skjærtorsdag – kjent som dagen for siste måltid og at Kristus vasket disiplenes føtter – Langfredag, dagen for korsfestelsen, og Påskeaften da Kristus hvilte i graven. Men natten til påskedag bryter gleden løs ved oppstandelsen fra døden.

«Hosainna» 8. uke i fastetiden (Palmesøndag i Etiopisk kalender)

Hosainna (Palmesøndag) er i kristen tradisjon feiringen av Jesu inntog i Jerusalem, søndagen før korsfestelsen og oppstandelsen. Ridende på et esel ble Jesus hyllet som en konge, og folk strødde palmegrener på veien til ære for ham. «Vær ikke redd, datter Sion! Se, din konge kommer, ridende på en eselfole. Dette skjønte ikke disiplene med det samme. Men da Jesus var blitt herliggjort, husket de at dette sto skrevet om ham, og at folket hadde hilst ham slik.» Johannes 12: 15-16

Dette endret seg fort, og etter 5 dager ble Jesus anklaget og korsfestet for å sone verdens synd og vinne seg et hellig folk. Selv om han flere ganger har sagt til disiplene at han vil lide og dø i Jerusalem, var han likevel på vei til byen. Det skjedde for at alt det profetene har skrevet om Menneskesønnen, skulle gå i oppfyllelse.

Vi feirer høytiden søndag 28. april på vår kirke, Caspar Storms vei 12, 0664 Oslo, fra kl. 07:00. Menighetsrådet inviterer alle troende velkommen!

«Nikodemus» 7. uke i fastetiden

I den Etiopisk ortodokse tewahedo kirke oppnevnt den 7. uken i fastetiden som «Nikodemus», det greske ordet for «seier». Nikodemus var fariseer og en av jødenes rådsherrer. Han var tiltrukket av Vår Herre, men våget ikke å besøke ham åpenlyst. Han pleier å komme til Vår Herre Jesus Kristus om natten og lærer bl.a. om Dåpens sakrament, den Hellige treenighet, mysteriet om inkarnasjonen og Oppstandelsens mysterium. Johannes 3:1-12. Denne uken læres det i vår kirke stort sett om Nikodemus sin personlighet. Nikodemus viste at han var ydmyk, hadde innsikt og var klar over sitt åndelige behov. Han var også modig vitner. Da fariseerne skulle arrestere Vår Herre forsvarte han med å si «Loven vår dømmer vel ikke et menneske uten forhør, før en har fått vite hva det har gjort?» Johannes 7-50-52

«Gebrher» den 6. uken i fastetiden

I den Etiopisk ortodokse tewahedo kirke blir den sjette søndagen i fastetiden kalt «Gebrher» som betyr «trofast tjener». En av de mange læringene som Vår Herre og Frelser Jesus Kristus lærte oss gjennom eksempler er det som står i Mattew 25:14-25. Denne uken læres det i vår kirke om gode og trofaste tjenere som blir rost og æret for deres tillit, mens på den andre siden at den som er motvillig og dårlig tjener anklaget og straffet av Herren.

«Debre Zeit» den 5. uke i fastetiden til minne for Vår Herre Jesus Kristus gjenkomst

«Debre Zeit», oljeberget på norsk, er fjellet hvor vår herre Jesus Kristus lærte disiplene om hans andre ankomst (Matt 24: 1-36). I den Etiopisk ortodokse tewahedo kirke, den femte søndagen som er halvveis i det store 55 dagers lang fastetiden før etiopiske påske oppnevnt etter «Debre Zeit». Dagen feires med spesiell oppmerksomhet ifm. Jesus sin gjenkomst, som ble annonsert av vår Herre på Oljeberget. Da han satt på Oljeberget og disiplene var alene med ham, kom de og spurte: «Si oss: Når skal dette skje, og hva er tegnet på ditt komme og verdens ende?» Han svarer kort på det første spørsmålet slikt «Men den dagen og timen kjenner ingen, ikke englene i himmelen og heller ikke Sønnen, bare Faderen.» Matt 24:36 Mens han lærte dem veldig bredt om det første spørsmålet om tegnene på hans gjenkomst.