Fastetiden oppnevnt etter Nineve folk!

Profeten Jona ble sendt av Gud til folket i Nineve for å levere budskap om å vende seg fra synd. Jona 1-4
I følge av dette ble folket i Ninive vendte til slutt fra sine onde og syndige vei. Da Gud så folket vende om fra sin ondskap, og da han så at de bad om frelse, endret Gud tanken om forbannelsen og det Han hadde tenkt å gjøre med Nineve. Dermed ble byen spart fra ødeleggelse, og alle folkene ble berget!
I den etiopisk ortodokse kirke tro, faster vi til minne av dette og Guds nåde i 3 dager, to uker i forveien av hoved faste tiden før påske. Årets fastetid av Nineve går f.o.m. 26. februar t.o.m. 28. februar 2024.