Feiring av årets fødselsdag av Vår frue den hellige Jomfru Maria

Fødselsdagen av Vår frue den hellige Jomfru Maria feires kommende torsdag 09. mai 2024. Dette med tilstedeværelse av invitert prester, kirkelige sanger og predikant fra Etiopia, Norge og Europa. Seremonien begynner fra aften onsdag 08. mai kl. 20:00 med preken av kjent predikant fra Etiopia, Megabi addis Nekeatibeb Kefyalew.

Menighetsrådet inviterer alle troende velkommen!