Årets feiring av Vår Herre Jesu Kristi sin fødsel

Men engelen sa til dem: «Frykt ikke! Se, jeg forkynner dere en stor glede, en glede for hele folket. I dag er det født dere en frelser i Davids by; han er Messias, Herren. Og dette skal dere ha til tegn: Dere skal finne et barn som er svøpt og ligger i en krybbe.» Luk 2:10-12

I den Etiopisk ortodokse tewahedo kirke feires fødselen av Vår Herres Jesu Kristi hvert år den 7. januar. Vi feiret årets høytid på kvelden og ut over natten lørdag den 06. januar fra kl. 20:00. Det var arrangert forskjellige seremonier bl.a. kirkelige ritualer, sanger fra søndagsskolens kor, preken og Gudstjeneste.