Dageme Tensae- første søndag etter Etiopisk påske

Vår Herre Jesus Kristus viste seg til disiplene for andre gang etter oppstandelsen på første søndag kveld etter påsken. «Åtte dager senere var disiplene igjen samlet, og Tomas var sammen med dem. Da kom Jesus mens dørene var lukket. Han sto midt iblant dem og sa: «Fred være med. dere.»» (Johannes 20:26). Dagen feires i den Etiopisk ortodokse tewahedo kirke på nesten lik linje som påske dag.