Om oss

Den Etiopisk Ortodokse Tewahdo Kirke, Mahidere Sebehat Kidist Lideta Le-Mariam Kirke i Oslo ble stiftet 15. Mars 2015. Dette med tilstedeværelse og velsignelse av daværende erkebiskop av bispedømmet, Abune Enthos.  Et år etterpå har erkebiskopen bidratt med å legge til paktens ark av erkeengel Gabriel og gjør kirken til å bestå med både Lideta le-Mariam og erkeengel Gabriel. Da kirken ble grunnlagt var medlemstallet 19 men nå viser det seg til at registrerte medlemmer overstiger 200.

Kirken leide kirkelokal midlertidig ved Caspar Storms vei 12, 0664 Oslo og driver med Gudstjeneste, preken, kor og kirkesanger på søndager. Søndagsskolen som består av bibel læring, språk og kor øvelse for barn og ungdommer holdes også etter Gudstjeneste på søndager. Vi strever oss stadig med å skaffe oss et faststed for å kunne drive med stabil virksomhet.

På grunnlag av den generell vedtekter, QaleAwadi, av den Etiopisk ortodokse tewahedo kirke som menigheten tilhører, gjør kirken oppmerksom på og stadfestet i sine vedtekter bl.a. følgende prinsipper og verdier

  • I følge den Etiopisk Ortodokse tewahedo kirke fundamentale moral prinsipper og kristne etikk og verdier, menighetens hovedprinsipp og verdi er felleskap basert på Kjærlighet, brorskap og respekt
  • Menigheten er uavhengig av politisk og etnisk grupper og skal ikke delta i aktiviteter og demonstrasjoner arrangert for dette formål
  • Menigheten består av troende av den Etiopisk Ortodokse Tewahdo Kirke og tar imot og behandler medlemmene sine likt basert på kristne etikk med respekt og kjærlighet

Kirken tilhører den hellige synode, som er det øverste organet i den Etiopisk ortodokse tewahedo kirke. I følge kirkens vedtekter er menighetsrådet utøvende myndighet av kirken og består av en prest 6 lekfolk og som velges hvert 3. år.  For å se på arbeidsfordeling og arbeidsoppgaver av menighetsrådet

For å kunne administrere og gjennomføre sitt mandat best mulig og delegere oppgaver og plikter, opprettet menighetsrådet ulike enheter under seg i samsvar med bestemmelsen i sin vedtekter.  For å se på de forskjellige sub kommitteer og enheter som er opprettet under menighetsrådet

Menighetsrådet alltid ønsker nye medlemmer velkommen. Send oss gjerne tilbakemelding og kommentar.

Menighetsrådet